Livezile Școlare

La noi auziți des: „Misiunea noastră este să revitalizăm comunitățile locale prin punerea în valoare a patrimoniului.” Și pentru că patrimoniu înseamnă și aerul curat pe care îl respirăm și un echilibru sănătos al naturii din jurul nostru, Fundația Mihai Eminescu Trust a implementat de-a lungul timpului proiecte de mediu de mare impact.

Unul dintre cele mai de succes proiecte de mediu este cel al Livezilor Școlare. Proiectul a început în anul 2014 și a fost finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, el continuând cu 6 livezi plantate în cadrul proiectului Plantăm pentru Viitor, alături de grupul hotelier AccorHotels-Orbis Group.

Livezile şcolare au existat în aproape toate satele din Transilvania şi erau folosite de învăţători şi profesori pentru a iniţia elevii în tainele pomiculturii: cum şi când se plantează pomii, cum se îngrijesc, când și cum se altoiesc, iar recolta era consumată de elevi şi învăţători. Din păcate, majoritatea livezilor au fost distruse, lăsate în paragină sau chiar desfiinţate. Iniţiativa Fundaţiei Mihai Eminescu Trust de a reînvia această tradiţie are ca scop inventarierea și conservarea soiurilor de pomi fructiferi din zonă, reintroducerea în programa şcolară opţională a pomiculturii, dar şi încurajarea consumului de fructe în rândul tinerilor.

Proiectul acesta a fost creat așadar pentru a cunoaște și păstra soiurile de fructe tradiționale din Transilvania, cu ajutorul copiilor din clasele V-VIII, îngrijirea pomilor plantați fiind preluată în fiecare an de elevii clasei a VI-a, asigurându-se astfel succesul în timp al acestui proiect. Proiectul include diverse ateliere cu elevii și cursuri de altoire și de curățare a pomilor fructiferi pentru elevi și alți membri ai comunității locale.

Am plantat prima livadă în colaborare cu Școala Gimnazială și Primăria Comunei Homorod, acolo unde am plantat 30 de souri tradiționale de meri din zonă. Această acţiunea a făcut parte din activităţile proiectului „Agricultură durabilă în zone defavorizate ale României: Conservarea şi valorificarea soiurilor de fructe”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, implementat de Fundaţia Mihai Eminescu Trust în parteneriat cu fundaţia elveţiană SAVE, având ca obiectiv conservarea şi valorificarea soiurilor autohtone de pomi fructiferi şi a practicilor agricole tradiţionale ca activităţi durabile generatoare de venit pentru comunităţile rurale.

Livezile plantate în parteneriat cu AccorHotels-Obris Group au prins viață în satele Șoarș, județul Brașov, Vârghiș, județul Covasna, Biertan, județul Sibiu, Plăieșii de Jos, județul Harghita, Brăduț, județul Covasna și Moșna, județul Sibiu.

În 2019 am plantat la Beclean, județul Brașov, din fonduri proprii, încă o livadă școlară, iar pentru 2021 intenționăm să multiplicăm proiectul la școala generală din satul Rășinari, județul Sibiu, grație unei sponsorizări venite din partea unui susținător privat, domnul Florin Miron.

EEA Breite

Proiectul EEA Breite desfășurat între anii 2004– 2011 a cuprins studii științifice în parteneriat cu univeristăți prestigioase din România și străinătate, conceperea unui plan de management al rezervației, pe baza studiilor științifice, activități de educație ecologică și acțiuni de plantare, organizarea de evenimente și a campaniei „Un stejar pentru fiecare școală”. Studiile finanțate prin acest proiect au vizat teme precum: „Stejarul ca habitat”, „Ecologia covorului vegetal”, „Ecologia păsărilor”, „Ecologia insectelor”, „Studiul impactului antropic”, „Monitorizarea impactului reducerii invaziei de carpen”, „Monitorizarea impactului smulgerii buruienilor”, „Monitorizarea impactului restabilirii regimului hidric”. Pentru implementarea acestui proiect i-am avut aproape pe Tibor Hartel și Cosmin Moga, aportul lor la finalizarea cu succes a proiectului fiind una covârșitoare.

Wood pastures

Știați că un arbore secular oxigenează mai multe generații la rând? Proiectul despre care vă povestim astăzi a fost dezvoltat de MET într-o zonă de peste 126.000 hectare, incluzând 46 sate din 11 comune şi orasul Sighişoara. MET a promovat şi încurajat protecţia şi managementul durabil al pajiştilor cu arbori seculari prin co-interesarea comunităţilor locale. Cu ocazia proiectului au fost identificate peste 30 de habitate de păşune cu arbori seculari şi peste 70 de arbori seculari care îndeplinesc condiţiile de „monumente ale naturii”. Elevi de la 17 școli au participat la acest proiect, ei ne-au trimis aproape 300 de scrisori în care ne descriau un arbore de mari dimensiuni din zona lor. Așa a fost identificat stejarul de la Mercheașa, care acum se află pe lista monumetelor naturii.

Drepturi fotografie: info1tv.ro

Proiectul a fost desfăşurat în perioada aprilie 2009 – noiembrie 2010, cu sprijin oferit prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Plantăm pentru Viitor

Lumea este în continuă schimbare. Și Transilvania se schimbă și ea. Peisajele tradiționale suferă din pricina activităților economice și practicării agriculturii intensive sau a diverselor proiecte de urbanism cu care se confruntă zona.

Fundația Mihai Eminescu Trust este un partener istoric al proiectului „Plantăm pentru viitor”. Începând din 2009, Fundația a plantat până azi un total de 2.520.650 de puieți.

Acești copaci plantați cu ajutorul copiilor și al voluntarilor din Transilvania contribuie la refacerea ecosistemelor naturale degradate și, în același timp, atrag atenția asupra unor importante probleme de mediu. Reîmpăduririle previn dezechilibrele climatice, stopează deșertificarea sau inundațiile și stabilizează solul. Proiectul crește nivelul de conștientizare și responsabilizare a locuitorilor acestor zone privind protecția mediului, căci instituțiile de învățământ și comunitățile locale sunt implicate în acțiunile de plantare, sub îndrumarea specialiștilor ocoalelor silvice.
Ne bucurăm când ajungem să respirăm aerul curat al Transilvaniei. Alături de monumente istorice și datini, de cultură, agricultură, gastronomie și meserii tradiționale, calitatea aerului din această zonă este un element prețios și face parte din viața noastră sănătoasă. Ne bucurăm că am reușit să îi motivăm pe partenerii noștri, grupul hotelier AccorHotels-Orbis group, și, că, împreună cu aceștia, vom continua acest amplu proiect de reîmpădurire.

One Tree Planted

One Tree Planted și Mihai Eminescu Trust sunt parteneri într-unul dintre cele mai importante aspecte ale bunăstării generațiilor viitoare: un mediu curat și habitat natural protejat.

One Tree Planted este o organizație non-profit de caritate pentru mediu cu o misiune importantă, aceea ca reîmpădurirea globală să fie la îndemâna tuturor. Cu sediul în statul Vermont, SUA, One Tree Planted desfășoară acțiuni de plantare în America de Nord, America Latină, Africa și Asia. Sloganul lor este unul simplu „Tu poți face o diferență, copac după copac!” You can make a difference! One tree at a time!”
Suntem foarte bucuroși de faptul că fundația noastră se alătură campaniilor organizației în Europa, printr-un proiect-pilot de plantare a 15.000 de puieți de pini, paltin de munte și stejar în satul Dipșa din comuna Galații Bistriței, județul Bistrița Năsăud. Acțiunea de plantare a avut loc în primăvara acestui an, iar acesta sperăm să fie începutul unui parteneriat de lungă durată, cu impact important asupra României.