Proiectul de tineret „Civic-ACT-Activ-Co-Resposabil-Tânăr”, finanțat de  Ministerul Tineretului și Sportului-România și de fundația noastră în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Sociala CEDES, s-a încheiat în data 22 octombrie 2019, printr-o simulare de dezbatere publică.

La dezbatere au luat parte preponderent tineri, dar și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Sighișoara, ai ONG-urilor locale, prieteni și parteneri ai Fundației Mihai Eminescu Trust, mass-media și profesorii coordonatori implicați în proiect. Dezbaterea a avut loc începând cu ora 14:30, la Sala de Ședințe a Consiliului Local din cadrul Municipiului Sighișoara, fiind organizată de Fundația Mihai Eminescu Trust și Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES.

În cadrul dezbaterii s-au prezentat pe scurt informații despre proiect, principalele rezultate ale analizei sociologice realizată de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES și s-a pus apoi accentul pe implicarea participanților (în principal a tinerilor) în prioritizarea schimbărilor necesare la nivelul comunității în perioada următoare și în conturarea unor soluții posibile pentru problemele identificate în comunitate.

Dezbaterea a pornit de la unele întrebări cheie care să sprijine identificarea problemelor existente la nivel local: „Ce ați dori să se schimbe începând din anul următor, în Sighișoara?”, ”Care este cel mai urgent lucru de făcut în comunitate?” Astfel, în cadrul dezbaterii, la care au intervenit atât tinerii, cât și alți factori interesați, s-au semnalat o serie de probleme:

-Starea actuală a Cetății și nevoia urgentă de restaurare a acesteia, având în vedere că Cetatea este un simbol al Sighișoarei, dar și o sursă de venit.

-Starea actuală a Spitalului Municipiului Sighișoara și nevoia realizării de investiții și de reparații.

-Deșeurile nereciclate, modul de colectare a deșeurilor de către operator (neselectiv), numărul insuficient al coșurilor de gunoi, prezența gropii de gunoi prea aproape de oraș.

-Lipsa unui cinema și altor facilități pentru petrecerea timpului liber în localitate.

-Parcurile din municipiu, insuficiente ca număr și ca dotări pentru tinerii din municipiu, în raport cu ceea ce își doresc tinerii.

-Starea actuală a transportului public din Sighișoara (s-au semnalat: numărul insuficient al autobuzelor la orele de vârf: de ex. când elevii vin sau pleacă de la școală, servicii de transport uneori necorespunzătoare, imposibilitatea de a cumpăra bilete în anumite zile: de ex. duminica sau după anumite ore, când chioșcurile de bilete sunt închise, prețul ridicat al biletelor).

-Lipsa gratuității transportului pentru elevi în Sighișoara, în condițiile în care transportul este gratuit pentru pensionari.

-Inexistența unei șosele de centură și traficul extrem de aglomerat din municipiu.

-Ștrandul care nu mai poate fi folosit de membrii comunității.

Participanții la dezbatere au identificat o serie de argumente pentru a susține înființarea de noi parcuri în municipiu, identificând activitățile conexe care se pot realiza în parcuri (inclusiv expoziții) și beneficiile care pot fi obținute pentru comunitate. Legat de parcul cu o suprafață mai mare care s-ar putea realiza în municipiu, s-a propus și dotarea acestuia cu o toaletă publică, cu standarde ridicate de curățenie și cu un program cât mai lung posibil.

Referitor la reciclarea deșeurilor, s-au propus: dotarea localității cu mai multe coșuri de gunoi, colectarea selectivă a deșeurilor, transportul selectiv al deșeurilor de către operator, realizarea de parteneriate cu firme care reciclează deșeuri, colaborarea cu voluntari (inclusiv din alte țări). Participanții au contribuit și cu idei legate de transportul public: introducerea automatelor pentru bilete.

În cadrul dezbaterii, cei prezenți au putut da câte un vot simbolic, pentru a decide care sunt problemele care ar putea fi susținute prioritar de la bugetul local, dacă ar avea putere de decizie: cele mai multe voturi exprimate au fost pentru Spitalul din Sighișoara și pentru realizarea de parcuri.