Sighișoara, 24 iulie, 2018: Fundația Mihai Eminescu Trust (MET) anunță lansarea proiectului „CREARTE – Educaţie cultural-artistică pentru comunități marginalizate”. Acesta este realizat în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici „Alma Mater Castrum Sex” Sighişoara şi Asociaţia „TACT – Sighişoara 2010” și se va desfășura pe o perioadă de 4 luni, între 15 iulie – 15 noiembrie 2018. CREARTE este finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), iar sloganul proiectului sugerează ce-și propune acesta: „Cultura ne unește”.

CREARTE este un proiect de educaţie culturală non-formală ce are drept scop dezvoltarea durabilă a patru comunităţi rurale marginalizate cultural din zona centrală a Transilvaniei. Satele incluse în proiect sunt Alma Vii (comuna Moşna, judeţul Sibiu), Archita (comuna Vânători, judeţul Mureş), Mălâncrav (comuna Laslea, judeţul Sibiu) și Viscri (comuna Buneşti, judeţul Braşov). În urma acestui demers educativ, tinerele generații ce trăiesc în aceste localități vor înțelege mai bine și vor conștientiza importanţa educaţiei cultural-artistice pentru coeziunea comunității locale. Proiectul include şi organizarea unei tabere de creație artistică, precum și vizionarea unei piese de teatru pentru copii într-un teatru național. Astfel școlarii vor ieși din „zona de confort” a comunităţii din sat, având ocazia să experimenteze și să interacționeze cu actul de cultură așa cum se întâmplă el într-un oraș mare.

Obiectivul este creşterea sprijinului acordat creaţiei culturale ce provine de la tinerele generaţii din aceste patru comunităţi. Pe lângă cei 40 de copii și 100 de adulți implicați direct, vor mai participa 4 profesori coordonatori locali, 3 artişti și 4 meșteșugari. CREARTE va mai atinge indirect și populația celor patru comunităţi vizate de proiect, cu un total de 2.682 de locuitori. La aceştia se adaugă cei peste 50.000 de vizitatori anuali pe care îi atrage această zonă cu un patrimoniu cultural atât de bogat şi divers.

Calendarul de activități al proiectului este gândit să răspundă obiectivelor de mai sus și include evenimente în fiecare dintre comunitățile cuprinse în proiect.

Program CREARTE iulie – noiembrie 2018

  • 23-27 iulie atelier de teatru, literatură și interpretare în Archita, Alma Vii, Mălâncrav și 

Viscri

  • 2 august atelier meșteșugăresc în Archita
  • 20-24 august ateliere meșteșugărești în Alma Vii, Mălâncrav și Viscri
  • 27 august – 1 septembrie 

tabăra de creație din Mălâncrav (copiii din toate satele creează un spectacol)

  • 1 – 10 septembrie atelier de arte vizuale în Archita, Alma Vii, Mălâncrav și Viscri
  • 15 Septembrie – 15 noiembrie 

spectacol în comunitățile din Archita, Alma Vii, Mălâncrav și Viscri

  • 15 octombrie – 15 noiembrie

vizită de studiu cu toți copiii – vizionare piesă de teatru la Teatrul Național Tg. Mureș/Sibiu.

Activităţile propuse acordă o atenţie specială grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi, adresându-se copiilor romi, copiilor aflați în pragul abandonului şcolar, celor din familii numeroase sau monoparentale și copiilor aflaţi în grija rudelor. Principala metodă folosită sunt atelierele, care sunt modele de lucru ce încurajează dialogul şi interacţiunea între participanţi; ele sunt o cale eficientă de a diminua preconcepţiile şi promovează toleranţa. Aceste ateliere vor fi coordonate de către echipa Fundației Mihai Eminescu Trust împreună partenerii lor cu experienţă în domeniu şi în interacțiunea cu copii. Atelierele educaţionale, creative și artistice urmăresc stimularea expresivităţii şi a creativităţii copiilor. De asemenea, ele vor contribui şi la dezvoltarea abilităţilor de conviețuire în comunitate, copiii devenind mai deschişi să lucreze în echipă. Atelierele au ca și tematici literatura și interpretarea, arhitectura și artele vizuale și vor pune accentul și pe formarea simţului estetic, pentru ca aceşti copii să perceapă frumosul şi valoarea mediului în care trăiesc.