Fundaţia Mihai Eminescu Trust în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială Sighişoara a lansat proiectul „CivicACT: Activ – Co-responsabil – Tânăr”, un proiect finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul Concursului Naţional de Proiecte de Tineret- 2019.

Scopul proiectului este de a creşte nivelul de conştientizare a tinerilor privind importanţa cetăţeniei active, contribuind la educarea unei generaţii de tineri implicaţi şi responsabili pentru susţinerea democraţiei şi apărarea valorilor fundamentale.

Acest proiect va implica activ 100 de tineri din Sighişoara, judeţul Mureş, Mălâncrav, comuna Laslea, județul Sibiu, și Viscri, comuna Bunești, județul Brașov, în activităţi de educaţiei civică non-formală derulate pe parcursul a 3 luni.

Prima etapă a proiectului cuprinde organizarea a 6 ateliere practice de implicare civică şi democraţie participativă în cele trei localităţi. Demonstrarea practică a procesului decizional se va face prin participarea la şedinţele unor foruri formale şi informale precum şi o vizită
educaţională la Palatul Parlamentului în Bucureşti. Totodată, vor fi organizate 5 sesiuni educaţionale interactive urmând ca tinerii să fie implicaţi în acţiuni de consultare publică cu scopul de a dobândi cunoştiinţe practice pe tema cetăţeniei active.

Proiectul „CivicACT: Activ – Co-responsabil – Tânăr” va pune accent pe implicarea civică în comunitate, implicarea în procesul decizional folosind instrumente şi tehnici de educaţie nonformală pe care tinerii le pot folosi pentru a-şi face vocea auzită. Finanţarea nerambursabilă venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului este de 37.952,45 lei la care se adaugă contribuţia FundațieiMihai Eminescu Trust de 8.873,5 lei.

Proiectul include și realizarea și distribuirea unui chestionar tipărit și în variantă online privind implicarea civică a tinerilor în comunitățile din care fac parte, adresat tinerilor (persoane cu vârste între 14 și 35 de ani), ca  un prim pas în conștientizarea importanței implicării lor în luarea deciziilor la toate nivelurile.

Chestionarul poate fi completat accesând link-ul de mai jos, iar rezultatele acestuia vor fi analizate în cadrul unei dezbateri publice, un exercițiu democratic care va contribui la promovarea și stimularea implicării tinerilor în acțiuni civice și decizionale. Link chestionar online