Sighișoara, 19 Octombrie 2016

Mălâncrav

Fundația Mihai Eminescu Trust organizează în perioada 21-23 octombrie Conferința „Dezvoltare comunitară prin multiculturalitate”. Evenimentul are loc la Mălâncrav în cadrul unu proiect finanțat de Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice. Participanții la conferință sunt ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul protejării și valorificării patrimoniului și reprezentanți ai mass-media.

Ceea ce îşi propune evenimentul este să crească vizibilitatea patrimoniului cultural multietnic, pornind de la ideea că acesta este una dintre componentele de bază pentru dezvoltarea economică locală și îmbunătățirea calității vieții comunităților. Dezvoltarea turismului cultural care pune în valoare gastronomia locală, meșteșugurile și activitățile agricole tradiționale este direcția prioritară.

Conferința promovează exemple de bune practici ale organizațiilor active în domeniul dezvoltării comunităților interetnice, patrimoniu cultural și natural, și de asemenea turism cultural.

Discuțiile planificate pentru cele două zile ale conferinței (21-23 octombrie) vor avea loc la Conacul Apafi, din satul Mălâncrav, județul Sibiu. Programul mai cuprinde pe lângă discuții și două vizite de studiu. Este vorba despre parcurgerea „Traseului cultural „Mălâncrav – patrimoniu multietnic viu” şi vizitarea bisericii fortificate din Alma Vii, recent redeschisă în cadrul proiectului „Centrul de interpretare a culturii tradiționale Alma Vii”. Invitații vor fi prezenți și la sărbătoarea locală tradițională „Sărbătoarea Recoltei”.