EEAGrants

Fundaţia Mihai Eminescu Trust, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES implementează în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2015 proiectul „Multiculturalitatea – Motor de dezvoltare durabilă a comunităţii”

Acesta este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 73.512,39 Euro. Cofinanţarea proiectului în valoare de 14.822,61 Euro (16,78% din totalul costurilor eligibile) este asigurată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reducerea disparităţilor sociale şi la creşterea coeziunii în 6 comunităţi interetnice din comunele Biertan şi Moşna, judeţul Sibiu, prin implicare civică, responsabilizare faţă de comunitate şi calificare profesională. Peisajul cultural şi natural al celor două comune este deja recunoscut ca fiind unic, iar punerea în valoare a comunităţii multiculturale, prin responsabilizare locală şi motivare de a acţiona împreună va contribui la o dezvoltarea durabilă a satului şi bunăstarea locuitorilor. Activităţile principale ale proiectului constau în:
  • elaborarea a două planuri de dezvoltare durabilă a comunităţilor interetnice din comuna Moşna şi Biertan,
  • programe de activităţi civice şi creative pentru copii şi adulţi (concurs de identificare a patrimoniului cultural local, atelier de creaţie şi atelier de sănătate)

Activități

Prima întâlnire comunitară

În perioada 11 octombrie 2014-15 octombrie 2014, membrii echipei de proiect au organizat o întâlnire comunitară în fiecare sat aparţinând comunelor Biertan şi Moşna. În cadrul întâlnirilor, s-au adus în discuție probleme sociale, economice şi de mediu existente la nivelul comunelor Biertan și Moșna, a satelor componente, s-a realizat o prioritizare a acestora și s-au identificat unele soluții privind nevoile locale, inclusiv măsuri de reducere a disparităților sociale și de creștere a coeziunii comunităților interetnice. La cele 6 întâlniri organizate au participat 152 de locuitori, 6 responsabili locali, primarii celor două comune, membrii echipei MET şi CEDES. În perioada următoare se va desfăşura concursul de identificare a patrimoniului, care va consta în documentarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale sau fotografierea elementelor de patrimoniu de către copii, sub îndrumarea unui cadru didactic.
Concurs de identificare a patrimoniului

Concursurile desfășurate în perioada 15 septembrie 2014 - 18 decembrie 2014 au constat în documentarea tradițiilor și obiceiurilor locale ale etniilor existente (români, sași, romi și maghiari) respectiv fotografierea elementelor de patrimoniu de către copii, sub îndrumarea unui cadru didactic. La concursul organizat la Biertan au fost implicați 15 elevi, aparținând satelor Biertan, Copșa Mare și Richiș, sub îndrumarea profesorului coordonator Dragomir Daniela. La Școala Gimnazială din Moșna s-au implicat în concurs 30 elevi, aparținând satelor Moșna, Alma Vii și Nemșa, sub îndrumarea profesorului coordonator Șotropa Ionel.
Satul Trainic
  • cursuri de formare profesională (un curs de ghid turistic local, un curs de calificare în domeniul agro-turism şi un curs în domeniul managementului de proiect),
  • organizarea a două evenimente multiculturale,
  • coeziune comunitară prin voluntariat (6 acţiuni de voluntariat),
  • organizarea a două conferinţe de diseminare a rezultatelor.
Pe parcursul proiectului, cele 6 comunităţi rurale:
  • vor avea o capacitate crescută de a se implica în procesul de luare a deciziilor la nivel local
  • vor avea o identitate locală mai bine conturată (prin implicarea în activităţi civice, creative şi socio-culturale)
  • vor avea oportunităţi sporite de dezvoltare a antreprenoriatului local.
În urma implementării proiectului se va consolida capitalul social şi democraţia participativă a comunităţilor locale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a mediului rural românesc.

La fiecare școală, concursul s-a finalizat cu susținerea unei prezentări la care au participat toți elevii din școală, precum și cadrele didactice. La sfârșitul concursului, hărnicia și entuziasmul fiecărui elev participant la concurs au fost recompensate cu câte un cadou (un rucsac cu rechizite școlare).
A doua întâlnire comunitară

În perioada 19-21 ianuarie 2015, membrii echipei de proiect au organizat o întâlnire comunitară în fiecare sat aparţinând comunelor Biertan şi Moşna. În cadrul întâlnirilor, s-au adus în discuție probleme sociale, economice şi de mediu existente la nivelul comunelor Biertan și Moșna, a satelor componente, s-a realizat o prioritizare a acestora, s-au identificat unele soluții privind nevoile locale și acțiunile de voluntariat care se vor desfășura în cadrul proiectului. La cele 6 întâlniri organizate au participat 143 de locuitori dintre care 72 de etnie romă, 6 responsabili locali dintre care 2 de etnie romă, aleșii locali din cele două comune, membrii echipei MET şi CEDES. În perioada următoare se vor desfăşura atelierul de creație, cursul de inițiere ghid turistic local, cel de calificare în domeniul agroturismului și cele 6 acțiuni de voluntariat.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, accesaţi : www.eeagrants.org şi www.fondulong.fdsc.ro
EEAGrants