Între 15 septembrie și 30 noiembrie 2020, Fundația Mihai Eminescu Trust este partener în cadrul proiectului „Documentație tehnico-economică pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Casei Șerbu, sit UNESCO Sighișoara.”

Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice. Finanțarea a fost câștigată în urma competiției de proiecte din sesiunea mai-iulie 2020, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice.

Până în prezent, au fost întreprinse și finalizate cu succes următoarele activități:

  • Verificarea și completarea releveului existent.
  • Realizarea releveului de patologie.
  • Sondaje și decopertări locale în zonele ce au suferit intervenții moderne – bolta rezidită a pivniței, planșeele peste pivnițe și cel peste parter, pereți placați cu gipscarton, elemente ale șarpantei placate cu lambriuri și gipscarton.
  • Actualizarea expertizei tehnice de rezistență.
  • Realizarea studiului de parament.
  • Refacerea studiului istorico-arhitectura.

Tot în cadrul proiectului, activitatea de proiectare s-a desfășurat în paralel cu activitățile de investigare. Au fost începute fazele DALI și DTAC, iar în prezent se lucrează la faza PT + DDE.

În perioada următoare vor fi organizate mai multe activități de comunicare, popularizare și educație patrimonială. Printre acestea se va număra o prezentare publică a proiectului de restaurare, o vizită ghidată a casei monument cu accent pe elementele de unicitate și pe degradările produse de factorul uman, o vizită prin cetatea Sighișoara, sit inclus pe Lista patrimoniului, cu un ghid local autorizat.

Acestor activități li se va adăuga un workshop educațional destinat elevilor și tinerilor cu tema – Locuirea în Cetatea Sighișoarei, – mărturii – case monument istoric.

Tot în cadrul activităților de implicare a comunității în cunoașterea tehnicilor de restaurare tradițională va fi organizat un atelier destinat studenților la arhitectură și arte plastice, dar și tuturor specialiștilor interesați din Sighișoara.