Ne bucurăm când ajungem să respirăm aerul curat al Transilvaniei. Alături de monumente istorice și datini, de cultură și meserii tradiționale, calitatea aerului din această zonă este un element prețios și face parte din patrimoniul local. Fundația MET a înțeles necesitatea protejării acestuia și împreună cu grupul hotelier AccorHotels-Orbis desfășoară un amplu proiect de împădurire.

Prin proiectul grupului hotelier AccorHotels-Orbis Group, în perioada 2009 – 2019, au fost plantați pe terenuri aparținând comunităților din Transilvania 2.342.750 de puieți. Până în prezent, la proiect au participat peste 107 instituții de învățământ, 38 de ocoale silvice și 115 composesorate. Iată cum arată în cifre cei 10 ani de plantări ai proiectului.

Obiectivul nostru pentru anul 2020

Pentru 2020, avem un plan măreț, acela de a reuși depășirea bornei de 2.500.000 de puieți nativi plantați de la începutul proiectului și până acum. Asta înseamnă că avem nevoie să plantăm aproximativ 200.000 puieți, în parteneriat cu ocoalele silvice, asociații composesorale, instituții de învătământ și voluntari. În perioada martie-mai 2020, vom desfășura pentru al unsprezecelea an consecutiv sesiunea de plantări anuală în zonele din care vor fi selectați beneficiarii programului.

Criterii de selecție pentru beneficiarii proiectului, ediția 2020: 

1. Terenuri ce pot fi împădurite în cadrul proiectului: 

1.1. Păduri calamitate de foc, secetă, furtună, doborâturi de vânt, boli, dăunători 

1.2. Terenuri degradate lipsite de vegetaţie forestieră sau incomplet regenerate pe cale naturală 

1.3. Terenuri cu potențial pentru crearea sau restaurarea coridoarelor ecologice 

Terenurile trebuie să fie curățate și pregătite pentru acțiunea de plantare. Proiectul vine în sprijinul proprietarilor care nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a acoperi costurile aferente reîmpăduririi. 

2. Diversitate de specii: 

– formula de plantare propusă trebuie să conțină cel puțin 3 specii native

3. Beneficiari eligibili: 

– asociații composesorale, cu minim 50 membri 

4. Educația ecologică: 

– educația ecologică joacă un rol important în proiect, astfel proprietarii terenurilor vor accepta participarea elevilor la acțiunea de plantare timp de 3 zile, iar inginerii silvici vor coordona grupurile de elevi și vor asigura asistență tehnică de specialitate. 

5. Monitorizare și sustenabilitate: 

– terenul împădurit va fi monitorizat de echipa Fundației Mihai Eminescu Trust. În acest sens ocoalele silvice partenere vor furniza rezultatele controlului anual timp de 2 ani. 

– terenurile împădurite prin acest proiect vor fi incluse în amenajamentele silvice ale proprietarului. 

6. Număr maxim de puieți/perimetru: 

– în cadrul proiectului se pot planta maxim 20.000 de puieți / proprietar / perimetru 

7. Documente necesare: 

7.1. Extras din planul de amenajament silvic 

7.2. Proces verbal pentru constatarea daunelor 

7.3. Harta parcelei 

7.4. Poze recente cu parcela

Transilvania este unul dintre cei mai buni ambasadori de țară ai României. Bogăția patrimoniului cultural, oamenii locului, dar și peisajele pitorești și natura sănătoasă contribuie la bunul renume al zonei. Acest prețios patrimoniu natural trebuie îngrijit cu atenție și predat în bună stare mai departe. Mihai Eminescu Trust este un partener istoric al proiectului Plant for the Planet. Începând din 2009, Fundația a plantat un total de peste 2.342.750 milioane de copaci nativi. Acești copaci plantați cu ajutorul copiilor și al voluntarilor din Transilvania refac ecosistemele naturale degradate și, în același timp, atrag atenția asupra unor importante probleme de mediu. Suntem pur și simplu optimiști.