ŞURA - Laborator de experimentare şi implicare civică incluzivă

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă
Acest proiect transpune convingerea Fundației Mihai Eminescu Trust ca o societate este mult mai puternică când cetățenii săi sunt implicați activ în comunitățile lor și devin actori ai schimbării.
Proiectul este derulat de Fundația Mihai Eminescu Trust și beneficiază de o finanțare în valoare de 240.408,22 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

RO: Ce este proiectul ȘURA?„ȘURA - Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă” Proiectul este derulat de Fundația Mihai Eminescu Trust și beneficiază de o finanțare în valoare de 240.804 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Necesitatea de a consolida comunitatea, de a crea infrastructura necesara pentru implicare civica, de a organiza activitati extra-scolare, de includere socio-culturale a grupurilor vulnerabile a reiesit din aplicarea unui chestionar si in cadrul intalnirilor comunitare organizate in satul Archita pentru elaborarea unui Plan Strategic de Actiune, realizat in 2017.

Proiectul „SURA – Laborator de experimentare si implicare civica incluziva” va raspunde acestor nevoi, intr-un mod intergrat implicarea civica, incluziunea socio-culturala a grupurilor vulnerabile, inclusiv romii, dezvoltarea durabila a comunitatii la:

- Nivel individual: derularea un program non-formal de educatie civica incluziva;
- Nivel comunitar: crearea infrastructurii civice necesare activarii comunitatii, infiintarea clubului de activism civic SURA, voluntariat -
- În comunitate, dezvoltarea economiei locale;nivel institutional: facilitarea dialogului intre institutii si membrii comunitatii, exercitii si actiuni de advocacy, schimb de experienta cu organizatii ale societatii civile din zona;
- La nivel organizational vom forma membrilor echipei si voluntarilor MET in advocacy si fundraising si vom imbunatati comunicarea externa.

Beneficiari directi sunt 210 de persoane, copii, tineri, adulti din Archita, angajati si voluntari ai organizatiilor societatii civile din regiune, angajati si voluntari ai Fundatiei MET. Din numarul total al benficiarilor directi, 25% vor fi romi. Beneficiarii au fost consultati inca din faza de pregatire a proiectului, prin identificarea nevoilor si propunerea de masuri de combatere a problemelor.

Proiectul include nevoile identificate si masurile propuse de localnici, ceea ce ii va motiva sa se implice activ in implementare, prin participare la activitati, cu idei sau munca voluntara.

Acest proiect transpune convingerea Fundatiei Mihai Eminescu Trust ca o societatea este mult mai puternica, cand cetatenii sai sunt implicati activ in comunitatile lor si devin actori ai schimbarii.


EN:`THE BARN: Experiential Laboratory for Inclusive Civic Engagement`The project is implemented by Mihai Eminescu Trust Foundation and benefits from a 240.804 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme founded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 - 2021, for more information visit www.eeagrants.org.

During a Project realized in 2017, Mihai Eminescu Trust elaborated a Strategic Action Plan that contains information collected during community meetings in Archita and a questionnaire completed by locals. The findings represent the basis and the necessity of project THE BARN: An experiential laboratory for inclusive civic engagement: to consolidate the community, to create a healthy infrastructure for civic engagement, extracurricular activities, social and cultural inclusion of vulnerable groups.

In order to meet the needs mentioned above, we will develop a level-based, integrated approach towards civic engagement, social inclusion, especially for roma community and sustainable community development.
- On an individual level: implementation of a non-formal educational program on social inclusion
- On a community level: to create a civic infrastructure in order to facilitate community involvement, foundation of The Barn–civic activism club, volunteering programs, actions to support local economy.
- Institutional level: facilitate communication between public institutions and community members, advocacy actions, know-how exchange with other organizations.
- Organizational level: advocacy and fundraising training for MET team members and volunteers, external communication improvements.

Direct beneficiaries: 210 people- children, youth and adults from Archita (25% expected from roma community), employees and volunteers of various organizations, team members and volunteers of MET.

Consultations took place during the inception phase of this project to identify the needs and propose measures to solve or reduce the identified problems. As these issues were identified by the local community, it is expected that they will actively engage in the implementation process.

The present project supports MET’s belief that a community is much stronger and better represented when its citizens are actively involved in the decision-making process and actions that impact their overall well being.Active Citizens Fund - Romania#haide#ActiveCitizensFund#Romania#activecitizens#EEANorwayGrants

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă.”
„Working together for a green and competitive Europe.”