Vineri, 27 septembrie 2019, în prima zi a evenimentului expozițional, începând cu ora 11:00, Sala Sander din Sighișoara a găzduit evenimentul Cafeaua interculturală, parte a proiectului – „MEȘTERIM – Șezătoare urbană multiculturală de meșteșuguri”, finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

Într-un cadru relaxat și informal, am indentificat împreună cu reprezentanți ai ONG-urilor locale, autorități și locuitori ai Sighișoarei posibilități de valorificare a unor spații aparținând Primăriei Municipiului Sighișoara care, în prezent, sunt nefolosite.

Concluziile discuțiilor – care au durat aproximativ 3 ore și la care a participat și primarul Municipiului Sighișoara – au scos la iveală nevoia orașului pentru crearea de noi spații cultural-expoziționale, modernizarea și reamenajarea celor existente, punerea în valoare, cu scop cultural, a acelor spații în care, în acest moment, nu deservesc niciunui scop. Participanții au fost de acord că, în prezent, comunității sighișorene îi lipsesc direcțiile și programele de educație non-formală, iar managementul instituțiilot culturale este deficitar și poate fi actualizat la timpurile prezente.

Participanții la discuții au concluzionat faptul că și agenda culturală a orașului poate fi cu prisosință îmbunătățită, comunitatea având nevoie de noi abordări ale inițiativelor și evenimentelor culturale, iar acest lucru poate fi realizat totodată punând în valoare monumentele aflate în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Concret, au fost propuse crearea unui spațiu destinat activităților corurilor și fanfarelor din Sighișoara, un spațiu expozițional dedicat copiilor și școlilor „Turnul Copiilor”, în care să se organizeze ateliere de educație non-formală pentru tânara generație a orașului. Implicarea mediului de afaceri, existența unei activități aparținând acestui sector în clădirile-monument, crearea de perspective profesionale pentru tinerii sighișoreni și nevoia comunității pentru recreere sunt câteva dintre aspectele importante subliniate de participanți. Exemple concrete de acțiuni au fost:

  • crearea de spații educaționale pentru copii și părinți
  • intabularea clădirilor din oraș
  • desfășurarea unor concursuri de idei printre membrii comunității
  • organizarea de expoziții vivante