Finalul unui proiect-emblemă pentru cultura din Sighișoara: CULTFORT

Pentru că este finalul anului, trebuie să amintim de finalizarea proiectului nostru: CULTFORT – Fortăreață de cultură urbană, un proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul 4 – Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței publicului. Proiectul a avut o durată de 24 de luni și a beneficiat de o finanțare totală nerambursabilă de 794.115 lei, 11% din această sumă fiind contribuția proprie a Fundației Mihai Eminescu Trust – 98.149 lei.

Proiectul a răspuns cu brio nevoilor identificate de noi atunci când în 2019 am organizat dezbateri publice la Sighișoara: se simțea mult nevoia de îmbunătățire a managementului cultural, de implicare a mediului de afaceri, de amenajare de spații culturale multifuncționale și de îmbogățire a agendei culturale din oraș.

 
Prin acest proiect, noi am urmărit îndeaproape să dezvoltăm integrat sectorul cultural creativ din Sighișoara. Am consolidat competențelor de planificare strategică, antreprenoriat și management cultural a 30 de profesioniști și practicanți din sectorul cultural-creativ. Am adus în scenă 23 de evenimente de artă clasică, modernă, populară sau contemporană, atrăgând 750 de vizitatori în sezonul estival 2023. Un alt obiectiv a fost dezvoltarea publicului consumator de cultură în rândul generației tinere din Sighișoara, prin crearea unui spațiu cultural neconvențional și implicarea a 250 de copii și tineri într-un program non-formal de educație cultural-artistică.

Prin proiect am elaborat un document strategic care cuprinde un plan cultural al Sighișoarei și am organizat două cursuri de formare profesională în domeniul managementului și al antreprenoriatului cultural.

Proiectul a readus viață în Turnul și Bastionului Măcelarilor din Cetatea Sighișoarei. A fost creat un spațiu cultural neconvețional și multifuncțional, iar conceptul de amenajare a urmărit punerea în valoare a patrimoniului imaterial și material multietnic al Sighișoarei, printr-o îmbinare a valorilor istorice – a moștenirii săsești, cei care au construit fortificația Cetății Medievale, cu diversitatea culturală contemporană reprezentată de români, maghiari, romi și sași.

În bastion au fost puse în scenă șase piese de teatru, 6 lung metraje au fost proiectate, alături de 6 concerte speciale, în diferite stiluri muzicale. La toate acestea s-au adăugat 5 experiențe și experimente culturale senzoriale precum: sighișorenii au vizitat expoziții foto, au participat la evenimente de video-mapping și de artă culinară. Toate au fost foarte apreciate de publicul larg.


Evenimentele culturale au fost transmise LIVE pe pagina de Facebook a Fundației: https://www.facebook.com/MihaiEminescuTrust/videos, iar finalizarea proiectului a fost marcată printr-un târg cultural interactiv.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein ș Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu 3,3 miliarde de euro între 1994 și 2014 și 1,55 miliarde de euro pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro


Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe
www.ro-cultura.ro

Fundația Mihai Eminescu Trustîși are sediul în Turnul Cojocarilor din Sighișoara. Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de restaurare, dezvoltare comunitară, împădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți. https://www.mihaieminescutrust.ro/

Scroll to Top