10 comunități din Colinele Transilvaniei își decid singure viitorul

Timp de doi ani liderii comunitari din 10 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș au dobândit cunoștințe și experiență pentru a dezvolta o capacitate crescută de acțiune civică și pentru a derula inițiative locale. Implicarea și acțiunile lor pot influența în bine deciziile autorităților în ceea ce privește viitorul comunității lor și a destinației ecoturistice Colinele Transilvaniei. 

Proiectul „Colinele Transilvaniei – Model de parteneriat activ pentru o dezvoltare durabilă” (PACT 2020) s-a axat pe identificarea nevoilor la nivel local, pe îmbunătățirea guvernanței locale și întărirea Parteneriatului pentru Colinele Transilvaniei. Acesta din urmă reunește 11 organizații ce susțin dezvoltarea durabilă a ariei protejate Podișul Hârtibaciului.

Inițiativele comunităților sănătoase 

Criț, Viscri (județul Brașov), Alma Vii, Agnita, Mălâncrav, Richiș, Hoghilag (județul Sibiu) și Archita, Saschiz, Daia (județul Mureș) au fost scena întâlnirilor cu locuitori activi, unde partenerii proiectului, Asociația WWF RomâniaAsociația Mioritics și Fundația Mihai Eminescu Trust, au ascultat cu ce se mândresc comunitățile. 

Un exemplu de inițiativă roditoare din Colinele Transilvaniei este Vecinătatea Femeilor din Saschiz, prezentată în animația „Comunități sănătoase”. 

„Când o comunitate devine unită, ea se dezvoltă din punct de vedere cultural și social. Dacă reușește să valorizeze capitalul natural și uman în mod sănătos, atunci ea poate prospera și economic. În Colinele Transilvaniei, ne bucurăm să avem câteva exemple de astfel de comunități, a căror existență a contat, negreșit, în obținerea certificării ca destinație pentru ecoturism, în noiembrie 2022. Această recunoaștere este acordată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, pe baza unui set complex de criterii calitative. Este clar că elementele umane, naturale și economice sunt interdependente, se susțin, se hrănesc unele pe altele,” ne spune Cristina Iliescu, Manager destinație ecoturism, Asociația Mioritics.

Inițiativele din Coline au fost atent selecționate, în funcție de elementele care pun în funcțiune și mențin o comunitate activă și sănătoasă și care pot motiva alte zone să le replice sau să le adapteze nevoilor proprii.  Aceste inițiative au fost adunate cu grijă într-o Colecție de experiențe cu și despre comunități sănătoase, pe care o puteți găsi pe site-ul proiectului PACT2020. 

Nevoia de schimbare

În același timp, ne-am îndreptat atenția către nevoile și preocupările cetățenilor și am formulat pentru fiecare localitate un plan pentru viitor bazat pe lucrul împreună, în mod echitabil, alături de autorități. Viziunile satelor ne arată nu doar un puternic atașament față de trecut, dorința de păstrare a tradițiilor, ci și o nevoie urgentă de schimbare, de adaptare la nou și de modernizare.  

Să luăm ca exemplu Mălâncrav, un sat activ, bine populat și asociat cu stilul de viață tradițional, cu biserică fortificată, natură abundentă și parte din traseul Via Transilvanica. Aici, există loc de mai bine, iar localnicii și-au exprimat în viziunea lor nevoia de racordare la apă și canalizare, transport în comun, gestionare a incendiilor de vegetație și amenajarea unui spațiu destinat evenimentelor culturale. Toate necesită sprijinul autorităților. De aceea, nucleul activ al satului, creat prin acest proiect, va iniția un dialog activ cu Primăria și Consiliul Local pentru preluarea nevoilor și dorințelor reale ale locuitorilor din Mălâncrav și punerea lor în practică cât mai curând. 

„Îmbunătățirea guvernanței locale, prin care oamenii devin o voce activă în procesul decizional, va crește interesul autorităților locale și poate influența strategia regiunii. Astfel, poate crește nivelului de trai, ceea ce aduce cu sine numeroase beneficii socio-economice, de la creșterea coeziunii locale, la dezvoltarea micilor afaceri și a turismului. Am pornit de la 10 comunități, dar sperăm că acest spirit civic, cu sprijinul asociațiilor locale și al materialelor dezvoltate în proiect să se oglindească în toate cele 44 de comune din Colinele Transilvaniei și în celelalte destinații ecoturistice din țară”, ne spune Carmen Pădurean, Managerul proiectului PACT2020. 

Ajutorul din vecini

Primăvara acesta ne-am reîntâlnit cu cele 10 grupuri de inițiativă, pentru a face un bilanț, a pune umărul la treabă concret și pentru a sărbători, în spiritul tradiției săsești, care pune preț pe conectarea oamenilor și pe ajutorul acordat vecinilor.

Am organizat acțiuni de voluntariat: de la montat coșuri de gunoi, la aranjat și ordonat un spațiu public cu scop de relaxare, la repararea unui podeț, la repararea sobei de la căminul cultural sau construcția și pictarea unor cuști pentru animalele străzii sau ridicarea unui gard pentru o viitoare grădină școlară. După muncă, am luat masa împreună și am pus la cale următorii pași pentru a împlini viziunea fiecărui sat. 

„Cu ajutorul proiectului, am identificat și promovat modele de implicare civică și am revitalizat conexiunea dintre oameni la nivel local. De asemenea, am tras un semnal de alarmă autorităților locale pentru a se implica activ în bunăstarea locuitorilor lor, prin dezvoltarea durabilă a comunității. Doar prin voință comună putem să asigurăm dăinuirea capitalului natural și cultural din Colinele Transilvaniei”, declară Michaela Tuerk, Manager dezvoltare și planificare proiecte Mihai Eminescu Trust.

Acțiunile întreprinse în acești doi ani de proiect precum și frumusețea ecodestinației Colinele Transilvaniei și vocea oamenilor cu care am colaborat pot fi urmărite în filmul documentar realizat de Cosmin Dumitrache. 

„În doar 15 minute ne transferăm cu mintea și sufletul într-un ținut, parcă rupt din legende, cu dealuri line și natură bogată, cu peisaje medievale și oameni gospodari. Ca în orice poveste avem și momente de cumpănă, lucruri de învățat și reușite de sărbătorit. Îi mulțumim lui Cosmin fiindcă a imortalizat puterea celor 10 comunități din Colinele Transilvaniei de a se afirma și de a-și croi singure viitorul prin implicare civică activă”, ne spune Bianca Ștefănuț, Specialist în Comunicare, WWF România – Fondul Mondial pentru Natură. 

Proiectul a fost derulat în perioda iunie 2021 – iunie 2023 de Asociația WWF România, în parteneriat cu Asociația Mioritics și Fundația Mihai Eminescu Trust, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a transfera către comunitățile locale din Colinele Transilvaniei cunoștințe și experiență despre sisteme de bună guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local.

Colinele Transilvaniei este o iniţiativă a:  Asociaţia MioriticsAsociaţia Judeţeană de Turism SibiuWWF RomâniaFundaţia ADEPT Transilvania, Fundaţia Mihai Eminescu TrustAsociația Monumentum, GAL Dealurile TârnavelorGAL Microregiunea HârtibaciuGAL Podisul MediaşuluiGAL Asociatia Transilvană Braşov Nord și Fundația Biserici Fortificate. Parteneriatul este susținut de primăriile a 44 UAT-uri și de Consiliile Județene Sibiu, Mureș și Brașov.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Carmen Pădurean, Manager proiect PACT2020, WWF România, cpadurean@wwf.ro +40 730 098 100

Bianca Ștefănuț, Specialist comunicare WWF România, bstefanut@wwf.ro, +40 730 098 722

Despre Colinele Transilvaniei

Destinația Colinele Transilvaniei / Transylvanian Highlands include 7 situri (de interes național și Natura 2000), fiind a doua arie protejată din ţară, ca mărime, după rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Destinaţia e mărginită de localitățile Sibiu, Braşov, Făgăraş, Rupea, Sighişoara şi Mediaş, desfăşurându-se în jurul văilor Hartibaciului, Târnavei Mari și a Oltului. Însumează 267.438 ha și 90.000 de locuitori, în 44 de comune, din 3 judeţe (Sibiu, Mureș și Brașov).

Destinaţia este asociată cu peisajul medieval mozaicat, cu dealuri şi coline înalte, văi însoţite de terase şi lunci, sate multiculturale, cetăți și biserici fortificate, unele monumente UNESCO. Pădurile de stejari seculari şi gorun sunt iconice, iar pajiștile și fânețele au înaltă valoare naturală (HNV), favorizate de păstrarea metodelor tradiţionale de paşunat şi de întoarcere a fânului. Colinele Transilvaniei este o destinaţie activă, cu o reţea de 500 de km de trasee de drumeție și bicicletă, ce poartă vizitatorii prin peste 60 de localități. Turiştii pot încerca vizite la ateliere meşteşugăreşti, producători sau puncte gastronomice locale. Mai multe informații pe https://www.colinele-transilvaniei.ro/ 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro

Despre Asociația Mioritics

Asociaţia Mioritics este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, dezvoltarea ecoturismului şi turismului cultural din România. Mai multe detalii la www.mioritics.ro 

Despre Mihai Eminescu Trust

Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de dezvoltare comunitară, restaurare și reabilitare, agricultură și reîmpădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți. Mai multe detalii la www.mihaieminescutrust.ro 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Scroll to Top