Fundația își concentrează activitatea în satele săsești din partea de sud-est a Transilvaniei, o zonă cu un bogat patrimoniu istoric, cultural și natural. Deși puternic implicată în Transilvania, MET lucrează și în alte regiuni ale țării, unde sunt binevenite proiectele sale ce pun în centrul preocupărilor patrimoniul, cum se întâmplă, de exemplu, în Maramureș.

Proiectele Fundației vizează păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, care contribuie la dezvoltarea comunității printr-o serie de planuri conjugate, gândite să funcționeze pe termen lung. Modul de lucru al Fundației s-a îmbunătățit continuu și și-a dovedit eficiența în timp. În acest moment, activitatea sa este recunoscută și apreciată de Ministerul Culturii din România, de Consiliul Europei și de alte instituții și organizații din țară și de peste hotare ca fiind un exemplu de bune practici.

Pe de o parte, MET restaurează monumente istorice importante din Transilvania, reabilitează cu ajutorul tehnicilor tradiționale șuri și anexe gospodărești, renovează fațadele și acoperișurile unor case și clădiri aflate în proprietate privată și publică și identifică și dezvoltă împreună cu membrii comunității soluții ecologice pentru îmbunătățirea stilului de viață al locuitorilor.

Pe de altă parte, Fundația promovează dezvoltarea turismului cultural local responsabil, care are la bază valorificarea produselor agricole și a gastronomiei locale, propune acțiuni care să pună în valoare mediul natural și susține reînvierea meșteșugurilor și a meseriilor străvechi. MET este un partener ce pune un know-how valoros la dispoziția membrilor din aceste comunități care doresc să își dezvolte mici afaceri, ajutându-i să-și păstreze stilul de viață tradițional, în armonie cu natura și obiceiurile locului.

Scroll to Top