Concept

Încă de la înființarea ei, în anul 2000, Fundația Mihai Eminescu Trust continuă să dezvolte și să implementeze în Transilvania conceptul „Satul de sine stătător”, cu scopul de a revitaliza comunitățile locale și de a îmbunătăți calitatea vieții localnicilor, prin valorizarea responsabilă a patrimoniului cultural și natural, prin implicarea resurselor locale umane, folosirea de cunoștințe, unelte și tehnici tradiționale.

Conceptul de „Sat de sine stătător” a evoluat, cuprinzând, la început, acțiuni de asistență pentru membrii comunității și continuând apoi cu adaptarea sa la nevoile locale. În timp, am descoperit că autosustenabilitatea comunităților este posibilă prin motivare și coresponsabilizare.

Fundația Mihai Eminescu Trust investește timp și resurse în dezvoltarea și consolidarea comunității, prin consultări publice, întâlniri individuale, consiliere și implicare directă în implementarea proiectelor.

Abordările cheie ale conceptului

  • Implicarea, revitalizarea și consolidarea comunității prin întâlniri cu localnicii, planificare strategică, consiliere individuală, calificare profesională a localnicilor, cursuri de dezvoltare personală, susținere a inițiativelor locale, acțiuni de voluntariat, ateliere educaționale, empowermentul grupurilor vulnerabile;
  • Reabilitarea, restaurarea, refuncționalizarea și revitalizarea patrimoniului cultural: case, anexe gospodărești, clădiri publice, lăcașe de cult, biserici fortificate, meșteșuguri, tradiții și obiceiuri, tehnici și practici tradiționale;
  • Protejarea mediului înconjurător: educație ecologică non-formală, acțiuni de ecologizare, plantări pe terenuri degradate;
  • Susținerea agriculturii: menținerea tehnicilor agricole tradiționale, promovarea produselor agricole, menținerea soiurilor tradiționale, înființarea de livezi școlare;
  • Susținerea meșterilor și meșteșugarilor: încurajarea antreprenoriatului local/social, sprijinirea micilor întreprinderi rurale, înființarea de întreprinderi sociale, crearea de oportunități pentru dezvoltarea unei afaceri;
  • Dezvoltarea turismului cultural durabil și responsabil, prin promovarea patrimoniului cultural și natural, caselor de oaspeți tradiționale, produselor ecologice și experiența unică a stilului de viață autentic de la țară, evenimentelor culturale, gastronomie locale tradiționale, traseelor pentru drumeții;

Dezvoltarea comunitară

Proiecte comunitare care au ca scop binele comun – aceste proiecte se referă la reabilitarea și îmbunătățirea spațiului public și a obiectivelor de utilitate publică. Unul dintre criteriile de selecție a acestor proiecte este sprijinul și contribuția actorilor locali pentru beneficiul întregii comunități.

Sprijinirea inițiativelor individuale „Programul de susținere cu materiale de construcții” – această categorie de proiecte consolidează responsabilitatea localnicilor pentru patrimoniu, ei executând lucrările de reabilitare, iar MET contribuind cu materialele necesare.

Punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural

Patrimoniul civil – acest tip de proiecte se referă la casele localnicilor, care sunt importante pentru dezvoltarea comunității în viitor.

Patrimoniul religios – această categorie se referă la restaurarea lăcașelor de cult, a caselor parohiale, a bisericilor și zidurilor fortificațiilor.

Restaurarea și refuncționalizarea anexelor gospodărești (șurile) – este o categorie distinctă de cea a „locuințelor”, datorită valorii arhitecturale deosebite și a importanței acestora în ansamblul gospodăriei tradiționale.

Proiecte de mediu – această categorie include proiectele de protejare a patrimoniului natural, de conservare a peisajului cultural, cu impact semnificativ asupra comunităților locale, a economiei locale și a mediului academic.

Reconversia patrimoniului civil – Birourile MET – această categorie include proiecte de restaurare și amenajare a birourilor MET din Sibiu, Sighișoara, Viscri și Florești.

Crearea de oportunități pentru creșterea economiei locale

Dezvoltarea turismului cultural responsabil – această categorie include proiecte axate pe promovarea turismului responsabil și amenajarea de case de oaspeți tradiționale. Activitatea de turism se bazează pe produse agricole locale, îmbunătățește calitatea vieții localnicilor, menține autenticitatea peisajului cultural, dar nu este principala activitate a localnicilor.

Sprijin pentru antreprenori – este o categorie care se referă la proiecte de sprijin a inițiativelor localnicilor în ceea ce privește înființarea, autorizarea, dotarea, amenajarea, funcționarea și promovarea micilor afaceri, cu scopul îmbunătățirii activităților agricole și meșteșugărești.

Scroll to Top