Apel: Căutăm voluntari pentru patrimoniul mondial UNESCO – Tabăra de acțiune Viscri 2023

Fundația Mihai Eminescu Trust și partenerii săi, Asociația Culturală „Heritage for the Future” și Fundația Alba Eglesia, au plăcerea să invite voluntari ai Patrimoniului Mondial UNESCO pentru Tabăra de Acțiune Viscri 2023. Tabăra de Acțiune Viscri se află la a doua ediție în 2023. Anul trecut, voluntarii au lucrat împreună pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor din Viscri prin proiectarea traseelor ​​de drumeție în jurul satului și marcarea acestora și prin repararea potecii care leagă parcarea de centrul satului. Au fost instalate și semne în tot satul și pe dealurile din jurul acestuia. Ești curios cum s-a transpus asta în practică? Aruncă o privire la experiența și feedback-ul lor aici.

Te interesează să aplici? Invităm toți potențialii candidați să citească cu atenție informațiile de mai jos.

Apelul de candidaturi se încheie pe 22 martie 2023.

Despre site-ul UNECO: Sate cu Biserici Fortificate din Transilvania
Data înscrierii: 1993
Criterii: (iv)
Proprietate: 553 ha
Zona tampon: 3.727,87 ha

Obiectivul taberei de acțiune: voluntarilor din acest an li se va încredința sarcina plină de satisfacții de a-și transfera dragostea pentru moștenire către generația mai tânără. În cadrul Centrului Educațional pentru copii recent deschis din Viscri, echipa 2023 de Voluntari al Patrimoniului Mondial va lucra la crearea unui spațiu dedicat interpretării patrimoniului. Drept urmare, voluntarii vor dezvolta materiale și activități educaționale care să-i ajute pe copii să înțeleagă mai bine ce este moștenirea lor în Viscri, dar și valorile și responsabilitățile care însoțesc această moștenire culturală.
Tabăra de acțiune a voluntarilor din Patrimoniul Mondial UNESCO
Localizare: Satul Viscri, județul Brașov, România
Date: Ziua sosirii – 8 mai 2023 / Ziua plecării – 18 mai 2023
Candidatul ideal: Căutăm tineri profesioniști și/sau studenți în sectorul patrimoniului cultural, dornici să dobândească cunoștințe practice despre managementul și protecția patrimoniului, să-și extindă rețeaua de colegi și contacte interesate de implicarea comunității și de patrimoniul rural.
Grupa de vârstă: 20 – 32. Atât voluntarii naționali, cât și internaționali sunt bineveniți să aplice.
Cum să aplici: Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de motivare (în engleză) la cristian.radu@mihaieminescutrust.org, prietenii@patrimoniu-viitor.ro & laura@albaeglesia.org.

Apelul de candidaturi se încheie pe 22 martie 2023. Candidații selectați vor fi anunțați la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie.

Call For World Heritage Volunteers – Viscri Action Camp 2023

The Mihai Eminescu Trust and its partners, “Heritage for the Future” Cultural Association and Alba Eglesia Foundation are pleased to call for World Heritage Volunteers for the Viscri 2023 Action Camp.

The Viscri Action Camp is at its second edition in 2023. Last year, the volunteers worked together to improve the visitors’ experience in Viscri by designing trekking trails around the village and marking them and by mending the path connecting the parking lot to the village center. Signs were also installed throughout the village and on the hills surrounding it. Curious how that translated into practice? Have a look at their experience and feedback here.

Interested in applying?
We invite all potential candidates to carefully read the information below.
The call for applications closes on March 22, 2023.

About the UNECO site: Villages with Fortified Churches in Transylvania
Date of Inscription: 1993
Criteria: (iv)
Property : 553 ha
Buffer zone: 3,727.87 ha

Objective of the action camp: This year’s volunteers will be entrusted with the rewarding task of transferring their love for heritage to the younger generation. Inside the recently opened Educational Center for children in Viscri, the 2023 team of World Heritage Volunteers will work on creating a dedicated space for heritage interpretation. As a result, the volunteers will develop educational materials and activities to help children better understand what heritage and their inheritance in Viscri are, but also the values and the responsibilities that accompany this cultural inheritance.

UNESCO World Heritage Volunteers Action Camp
UNESCO World Heritage Volunteers Action Camp
UNESCO World Heritage Volunteers Action Camp
UNESCO World Heritage Volunteers Action Camp

Location: Viscri Village, Brasov County, Romania

Dates: Arrival Day – May 8, 2023 / Departure Day – May 18, 2023

Ideal candidate: We are looking for young professionals and/or students in the cultural heritage sector, willing to gain practical knowledge on heritage management and protection, to extend their network of peers, and interested in community engagement and rural heritage.

Age group: 20 – 32.

Both national and international volunteers are welcome to apply.
How to apply: Please send your CV and motivation letter (in English) to cristian.radu@mihaieminescutrust.org, prietenii@patrimoniu-viitor.ro & laura@albaeglesia.org.

The call for applications closes on March 22, 2023.

Selected candidates will be notified around the end of March – beginning of April.Scroll to Top