Istoria MET

Mihai Eminescu Trust Londra este o fundație înființată în anul 1987, în capitala Marii Britanii, care derula pe atunci proiecte punctuale ce își propuneau contracararea planului de sistematizare al lui Ceaușescu și salvarea a 8.000 de sate din România. Întreaga activitate a fundației britanice a continuat până în anul 2000 când, în țara noastră, s-a înființat Fundația Mihai Eminescu Trust România.

Inițial, Fundația Mihai Eminescu Trust s-a concentrat în principal asupra satelor din Transilvania, o regiune specială prin istoria și bogăția ei culturală și unde mediul rural suferea datorită emigrării în masă a sașilor, după anul 1990. A fost vorba de intervenții punctuale asupra patrimoniului construit din satele Transilvaniei, de proiecte desfășurate alături de comunitățile multiculturale, unde localnicii aveau o mare deschidere pentru a învăța atât să lucreze cu materiale existente pe plan local, cât și să folosească tehnici tradiționale de construcție.

Activitatea Fundației a evoluat constant, diversificându-se în ceea ce privește domeniile de intervenție și lărgindu-și aria de implementare a proiectelor. Motivată în a-și asuma responsabilitatea pentru revitalizarea patrimoniului cultural și natural, Fundația Mihai Eminescu Trust a implementat peste 1.247 de proiecte de diferite dimensiuni. MET a contribuit la formarea „noii comunități”, readucând în prim-plan valorile culturale locale și restabilind legătura emoțională dintre comunitate și moștenirea culturală.

Filozofia MET

Viziunea Fundației Mihai Eminescu Trust este aceea de a genera mândrie și bunăstare în rândul membrilor comunităților, construind – împreună cu aceștia – un viitor auto-sustenabil, prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural.

Fundația Mihai Eminescu Trust (MET) este o cunoscătoare și iubitoare a valorilor, fie a celor născute din experiența ei, fie a generațiilor trecute, dar trăiește în prezent și acționează cu integritate și responsabilitate pentru binele comun, pentru rezultate pe termen lung, în beneficiul generațiilor viitoare.

MET este iubitor de oameni, căutând mereu să creeze coeziune și parteneriate între oameni. MET susține spiritul comunitar, bogăția generată de diversitatea etnică și integrarea multiculturală.

Inspiră prin exemplul personal, dovedit în toți acești 20 ani, și se concentrează cu pasiune pe îmbunătățirea calității vieții membrilor comunității și pe revitalizarea patrimoniului natural și cultural al României.

Misiunea MET

Pe scurt, misiunea noastră constă în revitalizarea comunităților locale din România, prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, încurajând, în același timp, integrarea multiculturală și economiile locale.

Aplicăm o abordare integrată de dezvoltare durabilă. Aceasta implică și responsabilizează actorii locali, contribuind atât la păstrarea autenticității patrimoniului, cât și la armonizarea acestuia cu nevoile comunității.

Micro-interviu Caroline Fernolend
Micro-interviu Cristian Radu
Micro-interviu Michaela Türk
Micro-interviu Ursula Radu-Fernolend

Scroll to Top