Termeni și condiții

DETALII GENERALE

Recomandăm parcurgerea în detaliu, cu atenție, a documentului prezent, cu titlul ,,Termeni și Condiții de Utilizare”, denumiți în continuare și “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, înainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de Fundația Mihai Eminescu Trust.

Prezentul acord stabilește termenii legali și condițiile de utilizare a sitului https://www.mihaieminescutrust.ro/ a plasării unei donații și a colaborării dintre fundație și beneficiar

Site-ul https://www.mihaieminescutrust.ro/ este creat și administrat de Fundația Mihai Eminescu Trust , identificată prin CUI: 13601258, având sediul în Sighișoara, Județul Mureș, Strada Cojocarilor numărul 10, cod postal 545400,  email: contact@mihaieminescutrust.ro

Site-ul https://www.mihaieminescutrust.ro/ este o platformă de informare și promovare a Fundației și de strângere de donații, utilizată doar de către Fundația Mihai Eminescu Trust, prin care aceasta utilizează un sistem de strângere de donații pentru a oferi suport în proiectele pe care le desfășoară.  

ACCEPTAREA TERMENILOR

 • Orice accesare a https://www.mihaieminescutrust.ro  înseamnă acceptarea acestor Termeni și Condiții.
 • Fundația își rezervă dreptul, la propria discreție, să modifice sau să înlocuiască acești „Termeni și Condiții”, prin publicarea termenilor actualizați pe site. Este responsabilitatea vizitatorilor site-ului să verificați periodic „Termenii și Condițiile de Utilizare” pentru a lua la cunoștință eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări.

ÎNȚELESUL TERMENILOR

 • Fundația Mihai Eminescu Trust folosește următorii termeni având următoarele înțelesuri:
 • Beneficiar = orice persoană care primește orice fel de ajutor din partea fundației;
 • Părinte / Părinți = reprezentantul legal al beneficiarului, dacă acesta este minor;
 • Fundația Mihai Eminescu Trust = reprezintă denumirea oficială și / sau generică a fundației noastre care desfășoară proiecte în domeniul social, educativ și de restaurare și conservare a patrimoniului cultural și natural al Transilvaniei și Maramureșului, proprietara acestei pagini web prin care sunt colectate donații
 • Donator = orice persoană care a făcut o donație pe această platformă de donații
 • www.mihaieminescutrust.ro = platforma de donații

În cadrul acestui document în întregimea sa, termenii de mai jos se traduc după cum urmează:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de Fundația Mihai Eminescu Trust, care se află la adresa https://www.mihaieminescutrust.ro/
 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului site;
 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Fundației.

Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):

Platforma https://www.mihaieminescutrust.ro/ conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor, colaboratorilor și voluntarilor Fundației Mihai Eminescu Trust. Conținutul platformei https://www.mihaieminescutrust.ro/ este realizat în întregime cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Fundația Mihai Eminescu Trust nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei https://www.mihaieminescutrust.ro/ este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm în nicio situație responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul platformei https://www.mihaieminescutrust.ro/ (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală Fundației Mihai Eminescu Trust și sunt protejate prin Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei Fundația Mihai Eminescu Trust România. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email contact@mihaieminescutrust.ro

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Fundației Mihai Eminescu Trust și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al Fundației. Site-ul https://www.mihaieminescutrust.ro/ este administrat de Fundația Mihai Eminescu Trust și prin accesarea lui, sunteți de acord cu termenii și condițiile enunțate aici. Fundația Mihai Eminescu Trust își rezervă dreptul de a aduce modificări termenilor și condițiilor, precum conținutului din site, fără o notificare prealabilă.

 • CINE SUNTEM NOI?

Fundația Mihai Eminescu Trust, având datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Fundația acționează ca Operator de date cu caracter personal.

 • CUM PUTEȚI CONTACTA FUNDAȚIA ȘI RESPONSABILUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

Email:contact@mihaieminescutrust.ro

Adresa: Sighișoara, Strada Cojocarilor nr 10, Județul Mureș, cod postal 545400

Tel: 021.668.00.90

În cadrul Fundației Mihai Eminescu Trust lucrează o persoană responsabilă pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

 • DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CALITATE DE OPERATOR

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operațiunile de prelucrare efectuate de Fundație privesc de regulă date cu caracter personal / categorii de date precum:

 1. Date de identificare cum ar fi: nume, prenume, serie și număr act de identitate (CI/pasaport), etc
 2. Alte date aflate în documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetățenia, adresă domiciliu, etc.
 3. Date de contact precum email, numere de telefon, adresă domiciliu și sau reședință.
 4. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, funcția ocupată.
 5. Date legate de studii, instruire și experiența profesională, profesia, funcția și locul de muncă, certificări, calificare, alte date personale aflate la nivelul unor documente precum CV-uri (inclusiv foto, abilități și hobbyuri), copii acte de studii (diplome, certificări, etc), declarații și formulare solicitate în cadrul procedurilor de achiziție în cauză indiferent dacă acestea au drept finalitate încheierea unui contract între achizitor și Fundație sau nu.

Aceste date sunt prelucrate în special în legatură cu persoanele pe care Fundația le poate propune / prezenta prin ofertele și documentația depuse în cadrul procedurilor de achiziție publice, sectoriale și/sau private la care alege să participe, indiferent de calitatea acesteia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător),

 1. Cont bancar, remunerație, alte date aflate în contractul / acordul încheiat cu persoana în cauză și/sau în legatură cu acesta, cu excepția cazului în care se încheie contract de muncă (situație în care se efectuează o informare distinctă pe relația de muncă), precum și potențiale date medicale (aflate în legătură cu justificarea absențelor expertului pe durata derulării contractului de achiziție)
 2. Date colectate prin sistemul de supraveghere în incintele și spațiile Fundației.
 3. Date obținute în urma accesării online de către dumneavoastră a platformelor Fundației (identificatorul online al persoanelor care accesează Site-ul Fundației prelucrat în scopurile amintite în „Politica de cookies”, potențiale date primite prin intermediul statisticilor generate de platformele de rețele sociale.
 4. Totodată sunt sau pot fi prelucrate date de pe terminale încredințate / puse la dispoziția persoanelor de către Fundație, dacă este cazul.
 5. Potențial date (precum date de identificare și informații cu privire la eventuale condamnări penale, infracțiuni, contravenții sau alte fapte și situații) conținute în varii sentințe judecătorești, declarațiile solicitate de achizitori în cadrul procedurilor de atribuire, cazierul judiciar pentru persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
 6. Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanți / garantori în legătură cu clienți persoane juridice
 7. De asemenea, prelucrarea privește semnătura și alte date cu caracter personal cu care Fundația poate veni în contact în derularea diverselor raporturi juridice

 • SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale de la dumneavoastră. Putem primi date cu caracter personal și din alte surse precum:

 • din partea clienților și partenerilor noștri persoane juridice (în legatură cu date aparținând reprezentanților lor), instituțiilor, achizitorilor, altor terțe părți
 • din partea donatorilor, persoane fizice, care efectuează o donație pe platforma https://www.mihaieminescutrust.ro/
 • din partea altor experți, colaboratori ai Fundației în diverse proiecte și activități
 • de la alte asociații din grup și/sau alte persoane care participă împreună cu Fundația la proceduri de atribuire
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de rețele sociale),

 • TIPURI DE PRELUCRĂRI

FUNDAȚIA prelucrează date cu caracter personal de regulă în scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

 • SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

FUNDAȚIA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite, în funcție de fiecare tip de date și scop.

Putem folosi datele personale în principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care FUNDAȚIA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra cărora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostință, vă vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucrăm datele personale în principal în următoarele scopuri:

 • Desfășurarea obiectului de activitate al Fundației: activități educaționale informale cu tineri și copii, sprijinirea familiilor defavorizate, acțiuni de lobby și advocacy, parteneriate cu autoritățile, mediul privat sau alte organisme neguvernamentale, proiecte de restaurare și protejare a patrimoniului cultural și natural.
 • Participarea la proiecte publice, sectoriale și/sau private în legătură cu obiectul de activitate al Fundației, indiferent de calitatea Fundației (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), implementarea și derularea proiectelor și contractelor, îndeplinirea obligațiilor aflate în legătură cu acestea inclusiv cele care supraviețuiesc încetării lor,
 • Orgnizare de cursuri, traininguri, evenimente și activități similare
 • Gestionarea relațiilor noastre cu partenerii, profesioniștii și experții din domeniul ingineriei, asistenței de specialitate și consultanței tehnice și domenii înrudite, gestionare corespondentă, negocieri, contracte, etc
 • Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale și angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră, sens în care luăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicațiilor informatice pe care le utilizăm. Totodată putem efectua verificări privind persoanele fizice care acționează în calitate de reprezentanți și/sau garantori ai unor clienți sau parteneri, persoane juridice.
 • În conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor și colaboratorilor noștri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru aceștia.
 • În cazul vizitării site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe rețelele sociale, este posibil să prelucrăm unele informații despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potențial primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale și/sau de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementează obiectul nostru de activitate ori, după caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiară-administrativă
 • Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • Statistici interne.

 • TEMEIURILE JURIDICE ȘI CONDIȚIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislației aplicabile.

Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • Prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • Prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Fundației (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită Fundația.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru derularea și administrarea activității noastre (în desfășurarea obiectului de activitate al Fundației, alte activități conexe, participarea la proceduri de achiziție, etc)

– pentru gestionarea riscurilor aflate în legatură cu activitatea noastră

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii donatori ori parteneri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații privind serviciile, precum și cele ale partenerilor noștri, în condițiile legii,  organizarea de cursuri de specialitate, etc

– gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legatură cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătăți serviciile noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens.

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Fundația poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum și după încetarea raportului juridic în situația în care există prevederi care supraviețuiesc încetării (precum obligația de a păstra documentații în legătură cu proiectele implementate din fonduri publice și/sau europene pentru o anumită perioadă indicată de achizitor / beneficiar în acest sens, etc)
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți
 3. Pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 4. Pe durata gestionarii relației cu potențialii donatori, beneficiarii proiectelor noastre, parteneri ai Fundației și reprezentanții lor, respectiv până la exercitarea dreptului de renunțare (opt-out), pentru transmiterea de comunicări conținând informații privind proiectele noastre, invitații la evenimente precum conferințe, prezentări, cursuri, etc;
 5. Pe durata gestionării relației cu experții și profesioniștii raportat la participarea Fundației la multiple proceduri de achiziție de-a lungul timpului (indiferent dacă acestea au drept finalitate încheierea unui contract între achizitor și Fundație sau nu) prin transmiterea de solicitări de a colabora în vederea ofertării în procedură până la exercitarea dreptului de ștergere, respectiv pe durata derulării contractului în măsura în care este atribuit către Fundație și a îndeplinirii de către Fundație a obligațiilor care supraviețuiesc acestuia,
 6. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ;
 7. Timp de 1 an de la data accesului în aria desfășurării proiectelor Fundației după caz;
 8. Pe perioada de arhivare în interes public menționată de lege sau în politicile aplicabile ale Fundației, după caz, pentru datele conținute în documentele pentru care legea sau Fundația au prevăzut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data încetării relațiilor / ultimul contact dintre Fundație și persoana vizată.

Oricare date pot fi păstrate de Fundație, prin excepție de la prevederile anterioare dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care Fundația ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea să apară între părți, de exemplu în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de asociația noastră în legatură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Fundația noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos. Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@mihaieminescutrust.ro sau prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul Fundației din Strada Cojocarilor numărul 10, Sighișoara, Județul Mureș.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, Fundația noastră este posibil să vă solicite parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care vă exercitați drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitări. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de fundația noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venită din partea dumneavoastră și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regulă 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua în calcul costurile administrative necesare pentru îndeplinirea cererii.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, fundația noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de fundația noastră în legatură cu cererea în cauză.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obține din partea Fundația Mihai Emiescu Trust o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc și, în caz afirmativ următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer. La solicitarea dumneavoastră, Fundația furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la Fundație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect dacă este cazul.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține din partea Fundației ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
a)         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b)         vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c)          vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct
d)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Fundației în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
f)          alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării (conform articolului 18 din Regulament) în următoarele cazuri :

a)      Contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Fundației să verifice exactitatea datelor;

b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)       Fundația  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau d)      V-ați opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ați furnizat către Fundației,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea Fundației, în cazul în care:

(i)                  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și (ii)                prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție atunci când prelucrarea este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o parte terță

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație sau de o terță parte, inclusiv creării de profiluri. În acest caz, Fundație nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul,

 • DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs.la contact@mihaieminescutrust.ro. De asemenea, puteți transmite/depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos: Sighișoara, Strada Cojacarilor 10, Județul Mureș. Ori prin intermediul site-ului în secțiunea „Contact”. Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim în termenele legale. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

 • DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Fundația poate transmite / acorda acces / divulga datele personale în principiu către următoarele categorii de entități:

 • autoritățile și entități publice (cum ar fi autorități fiscale, Curtea de Conturi, ANAF, etc)
 • persoane care colaborează cu Fundația în sensul participării la acțiuni de sprijinire a copiilor sau alți parteneri comerciali
 • prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele Fundației, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această notă de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agenții de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces și video, prestatori de servicii în domeniul IT care pot avea acces la date personale și sistemele Fundației etc) 
 • CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Fundație, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, în măsura în care intrați într-o relație juridică cu Fundația, sunteți reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Fundației, beneficiați în alt context de serviciile/produsele noastre etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de Fundația în raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor și/sau serviciilor.

Astfel că, în numite situații, în funcție de datele pe care refuzați să le furnizați este posibil ca:

 • Fundația noastră să fie in imposibilitatea de a încheia relația juridică / contractul ori de a continua relația contractuală cu dumneavoastră,
 • Fundația noastră să fie pusă în imposibilitatea de a-și onora parțial / integral obligațiile asumate, inclusive față de dumneavoastră.

Dacă apreciați că informațiile conținute în prezenta sunt ambigue ori conțin neclarități, puteți solicita în orice moment lămuriri în acest sens din partea noastră:contact@mihaieminescutrust.ro

Prin prezenta Notă am luat cunoștință de informațiile puse la dispoziție de către Fundație în lumina Regulamentului și am fost informat/ă de către Fundația Mihai Eminescu Trust cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scroll to Top