Avansăm în proiectul „Casa Noastră Viscri”

Pentru proiectul “Casa Noastră Viscri”Restaurare și conversie funcțională gospodărie săsească în spațiu comunitar public multifuncțional, de la Viscri nr.140 au fost finalizate toate studiile și cercetările preliminare: studiul geologic, ridicarea topografică, studiul istoric, studiul de parament precum și expertiza de biologia construcției și raportul de expertiză tehnică. Concluziile și recomandările formulate au fost preluate și integrate în proiectul de Documentație Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenții predat beneficiarului și finanțatorului la sfârșitul lunii iunie 2023.

Proiectul tehnic propune amenajarea unor spații flexibile în cele trei corpuri de clădire aflate în gospodărie: casa de locuit, anexa și șura. Spațiile vor fi destinate socializării comunitare, educației non-formale, evenimentelor culturale, terapiilor medicale și se vor crea spații de cazare pentru voluntari. Întocmirea documentațiilor tehnice pentru toate fazele de proiectare: DALI, DTAC, PT si DE este finanțat de către Institutul Național al Patrimoniului prin Programul Timbrului de Arhitectură.
Scroll to Top