Proiectul ȘURA și arhitecții săi – Câștigători la Bienala de Arhitectură 2023

Fundația Mihai Eminescu Trust (MET) prin proiectul său derulat în satul Archita, „ȘURA – Laborator de experimentare și implicare civică incluzivă”, alături de arhitecții Cristina Constantin, Cosmin Pavel și Ionuț Nedelcu – sunt câștigători ex-aequo, alături de un alt proiect de arhitectură din Timișoara, la Secțiunea „Recuperarea patrimoniului și interpretarea identității” din cadrul evenimentului Bienala Națională de Arhitectură BNA 2023. Pe de altă parte, Președintele MET, Caroline Fernolend, s-a numărat printre cei trei membrii ai Juriului Secțiunii „Școli de vară de arhitectură, tabere de creație”, din cadrul Bienalei de Architectură 2023, alături de Ana Maria Goilav și Maria Duda.


Bienala Națională de Arhitectură – România 2023 (BNA) este cel mai important eveniment profesional al breslei arhitecților, organizat constant, din doi în doi ani, din anul 1994, de Uniunea Arhitectilor din România. Denumirea de „Bienala Națională de Arhitectură” este marcă înregistrată de UAR și reflectă amploarea națională a manifestării și reprezentarea teritorială la nivelul întregii țări.

Bienala are câte un concept nou pentru fiecare ediție, propus de conducerea Uniunii Arhitecților din România. Conceptul este structurat ca program cultural, având un conținut complex și de interes, atât pentru breasla arhitecților creatori cât și pentru publicul larg cel căruia i se adresează producția de arhitectură.

Tema ediției din acest an a Bienalei a fost: „Arhitectura se face ÎMPREUNĂ!”


Gospodaria din Archita, Mureș, e plasată într-o margine a satului construită într-o etapă mai târzie în raport cu nucleul central din jurul bisericii fortificate. Casa e construită cu fațada lungă la stradă, fiind în forma actuală o înnoire din anii 50 a unei case mai vechi. Nealterată însă de transformări ulterioare ridicarii ei se găsea șura, prezență ce impresionează de îndată ce treci prin poarta de la strada, apărând falnică și întrucâtva solemnă, cu acoperișul său mai înalt decât baza și cu două mari porți alăturate.

Investiția Fundației Mihai Eminescu Trust din Sighișoara în achiziția acestei gospodări a convins și prin capacitatea șurii de a putea găzdui o bază pentru acțiunile comunitare pe care MET le desfășoară în sat.

Cu o deschidere impresionantă de 8.5m șura avea o structură duală – camera animalelor are ziduri de piatră de gresie locală, iar celaltă parte are o structură constituită din patru pilaștri de cărămidă cu secțiuni hibride. A doua perche de pilaștri plasată în extrema dreaptă se termină cu spaleți ce ies din planul acoperișului indicând intenția de a extinde structura în lungime până la gardul vecinului.


Noua funcțiune, destinată interacțiunii comunitare se instalează în spațiul principal, adăugând o bucătărie în fosta cameră a animalelor. Funcțiunile anexă (spații sanitare, vestiar, spațiu tehnic) își găsesc loc într-o extensie subordonată ierarhic corpului șurii, pe latura de est, cea ”neterminată”, închisă cu lemn.

Unul din principiile de lucru a fost păstrarea liberă a verticalei impresionante a spațiului interior, coama este vizibilă din parter dar și din spațiul amenajat peste camera animalelor. Intervenția păstrează cât mai mult din substanța originară, structura existentă a acoperișului este vizibilă la interior, zidăria de piatră și cărămidă este curățată și rostuită cu mortar de var în care s-a adăugat argilă. Au fost păstrați și completați cei doi stâlpi intermediari cu elementele lor (capitel, contrafișe).


Arhitecții proiectului de restaurare au declarant cu această ocazie: Cristina Constantin, Cosmin Pavel – ABRUPTARHITECTURA, au declarat : „𝑆̗𝑢𝑟𝑎 – 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̗𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑐𝑎̆ 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑧𝑖𝑣𝑎̆” 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑖̂𝑛𝑐𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑜𝑖, 𝑎𝑡𝑎̂𝑡 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑢𝑙 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑚𝑝𝑟𝑒𝑢𝑛𝑎̆ 𝑐𝑢 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑡̗𝑖𝑎 𝑀𝑖ℎ𝑎𝑖 𝐸𝑚𝑖𝑛𝑒𝑠𝑐𝑢 𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑐𝑎̂𝑡 𝑠̗𝑖 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐶𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑑, 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑑 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖.

𝑃𝑟𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑛𝑒-𝑎𝑚 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑠𝑎̆ 𝑝𝑎̆𝑠𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑐𝑎̂𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑡̗𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡̗𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠̗𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎̆ (𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̗𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒: 𝑙𝑒𝑚𝑛, 𝑙𝑢𝑡 𝑎𝑟𝑠, 𝑝𝑖𝑎𝑡𝑟𝑎̆), 𝑎𝑑𝑎̆𝑢𝑔𝑎̂𝑛𝑑 𝑖̂𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠̗𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑝 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠̗𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑖 𝑎𝑟ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒. 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑢𝑟𝑚𝑎̆, 𝑣𝑖𝑛 𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡̗𝑒𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑖𝑖 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡̗𝑖𝑢𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑢 𝑠̗𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑡̗𝑖𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔, 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑙 𝑠̗𝑖 𝑣𝑒𝑐ℎ𝑖𝑢𝑙 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑟𝑜𝑐 𝑖̂𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒.

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑎𝑠̗𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎̆ 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑡̗𝑖𝑢𝑛𝑖𝑖 „𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠̗𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̆𝑡̗𝑖𝑖”, 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑢𝑙 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑎𝑙𝑒𝑖 𝑁𝑎𝑡̗𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑟ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 2023, 𝑛𝑒 𝑏𝑢𝑐𝑢𝑟𝑎̆ 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑎̆ 𝑣𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎̆ 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑠̗𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡̗𝑖𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑢𝑛𝑢𝑖 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡, 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑎𝑡𝑎̂𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑠̗𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑜𝑑𝑎𝑡𝑎̆ 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙.”


Proiectul „ȘURA – Laborator de implicare civică incluzivă”, implementat sub umbrela conceptului „Satul de sine stătător”, investește în capacitarea grupurilor vulnerabile, prin sprijin în infrastructura comunitară și în activități de învățare creativă și experimentală, pentru activarea civică a întregii comunități a satului. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni și este dezvoltat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, un program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Sloganul programului este: Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.


Credit fotografii: Vlad PătruScroll to Top