Implicarea comunităților locale

Un arbore secular a oxigenat mai multe generații. Proiectul a fost dezvoltat de MET într-o zonă de peste 126.000 hectare, incluzând 46 sate, din 11 comune, şi orasul Sighişoara. MET a promovat şi încurajat protecţia şi managementul durabil al pajiştilor cu arbori seculari prin co-interesarea comunităţilor locale. Au fost identificate peste 30 de habitate de păşune cu arbori seculari şi peste 70 de arbori seculari care îndeplinesc condiţiile de „monumente ale naturii”. Platoul Fişer se încadrează în categoria Pajiştilor cu Înaltă Valoare Naturală. 76 arbori seculari de pe această pajişte sunt propuşi pentru desemnarea ca `monumente ale naturii”.

Proiectul a fost desfăşurat în perioada aprilie 2009 – noiembrie 2010, cu sprijin oferit prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Proiecte similare

Civic Act

Creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor privind importanța cetățeniei active Călin este un licean din…

Detalii
Scroll to Top